برترین واژه ..

از صادق هدایت 

. . توی یک جمع نشسته بودم بی‌حوصله بودم. مجله‌ای برداشتم ورق زدم،مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم سه عمودی
یکی گفت: بلند بگو
گفتم یک واژه‌ی سه حرفیه، از همه چیز برتر است
حاج آقا گفت: پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
حاج آقا پشت سر هم گفت: پول اگه نمی‌شه طلا، سکه 
گفتم: حاج آقا اینها نمی‌شه 
گفت: پس بنویس مال
گفتم: حاج آقا بازم نمی‌شه 
گفت: جاه
خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمی‌شه 
دیدم ساکت شد 
مادر بزرگ پیر گفت: عمر
سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار
محسن خندید و گفت: وام
یکی از آن میان بلند گفت: وقت
یکی گفت: آدم
دوباره یکی گفت: خدا
خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش ولی دریافتم، هرکس جدول زندگی خود را دارد، تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک واژه‌ی سه حرفی آن هم درست در نمی‌آید.
... 
شاید کودک پابرهنه بگوید کفش
کشاورز بگوید برف
لال بگوید سخن
ناشنوا بگوید نوا
نابینا بگوید نور

ومن هنوز در اندیشه‌ام

برترین واژه‌ی جدول زندگی ما چیست؟

[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 11:7 ] [ نفس ]

[ ]

گاه ...
گاه دلـــــــم میگیرد ازصداقتـــــم كه هیچكس لایــــــق آن نیست.....
گاه دلــــــــم تنگ میشود برای وعــــده هایی كه میدانستم نیست اما برای دلخوشیم كافــــی بود....
گاه دلــــــــم میگیرد از سادگـــــی هایم....
گاه دلـــــــم میسوزد برای وفـــــــاداری هایم...
گاه دلـــــم میسوزد برای اشكهایم.....
گاه دلـــــــم میگیرد از روزگــــــــــاری كه درآنم....
این نبـــــــــــــــود آنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم......

[ جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 20:42 ] [ نفس ]

[ ]

زغال خاموش...

زغال هــای خـامـوش را کنار زغال هــای روشن می گذارند ،
تـا روشن شـود چــون همنشیـنی اثـــر دارد !
مــا هـم مثـل همـان زغـال هـای خـاموشیم ،
اگـر کنــار افـــرادی بنشینیــم کـه روشننــد ،
و گرمـا و حــرارتـی دارنــدمـا هم به تبـع آنهـا
نـــور و حــرارت و گـرمــا پـیــــدا می کنیـــم .
پس آدمی انتخـاب کنیـد ،که به شمـا انــرژی ببــخشد... !

[ پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 18:59 ] [ نفس ]

[ ]

تفاوت ادمها و انسانها:
تفاوت آدمها و انسانها :
آدم‌ها زندگی می‌کنند…
انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!
آدم‌ها می‌شنوند…
انسان‌ها گوش می‌دهند!
آدم‌ها می‌بینند…
انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!
آدم‌ها در فکر خودشان هستند…
انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!
آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند…
انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!
آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…
انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند!
آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند…
انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند!
آدم‌ها می‌توانند انسان شوند…
انسان‌ها در ابتدا آدم بودند!
“آدم‌ها آدم‌اند…
انسانها انسان !
اما 
آدمها و انسانها هردو انتخاب دارند ...
اینکه آدم باشند یا انسان ، انتخاب با خودشان است .
نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ، 
انسان بودن خود نهایت بزرگی ست ...!
 
 

[ دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 8:35 ] [ نفس ]

[ ]

هرازگاهی

هر از گاهی
خودت را هَرَس کن ...
شاخه های اضافیت را بزن،
پای تمام شاخه بریده هایت بایست،
تمام سختی هایت ...
دردهایت ...
خاطرات بَدت را ...
باغبانی کن

سَبُک کن فکرت را
از هرچه آزارت می دهد

ﺍﻣﺮﻭﺯ ....
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ....
اگر به وظیفه ات عمل کنی،
چه ظاهرا موفق شده باشی یا شکست خورده باشی،
ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ......

[ جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ ] [ 10:55 ] [ نفس ]

[ ]

زندگی ....

زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز دیدن یار،
زندگی نیست بجز عشق،
بجز حرف محبت به کسی،
ورنه هر خار و خسی
زندگی کرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، 
دو سه تا کوچه و پس کوچه و 
اندازه ی یک عمر بیابان دارد...
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد 
در این فرصت کم؟! .

[ چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 22:32 ] [ نفس ]

[ ]

دل ...
دیوارهای دنیا بلند است .

گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دیوار...مثل بچه بازیگوشی که توپ کوچکش را از سر شیطنت به خانه ی همسایه میاندازد. به امید آن که شاید در آن خانه باز شود...

گاهی دلم را پرت میکنم آنطرف دیوار..آنطرف حیاط خانه خداست.

 آن وقت هی در می زنم..

در می زنم..!

فریـــاد میزنم :دلم افتاده توی حیاط شما ،می شود دلم را پس بدهید؟

کسی جوابم را نمی دهد..!

کسی در را برایم باز نمی کند..!

اما همیشه دستی دلم را می اندازد این طرف دیوار !همین ...

من این بازی را دوست دارم...

آنقــــــدر دلم را پرت میکنم ؛آنقـــــــدر دلم را پرت میکنم تا خسته شوند!

تا دیگر دلم را پس ندهند... تا آن در را باز کنند و بگویند :

بیا خودت دلت را بردار ...

[ شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 11:8 ] [ نفس ]

[ ]

زمان زیادی ...

زمان زیادی گذشت ....تا...
فهمیدم همیشه اونى كه میخواى نمیشه...!
فهمیدم هركسى كه باهاته ،الزاماً "دوستت" نیست!
فهمیدم كسى كه تو نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین دوستت و بلعكس... !
فهمیدم كه بى تفاوتى بزرگ ترین انتقامه...
تنفر یه نوع عشقه ...
دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته...!
غرور بزرگ ترین دشمنه...
خدا بهترین دوسته ...
خانواده بزرگ ترین شانسه ...
سلامتى بالاترین ثروته...
آسایش بهترین نعمته ...
فهمیدم" رفتن" همیشه از روى نفرت نیست ...
هركى زبونش نرمه دلش گرم نیست...
هركى اخلاقش تنده،جنسش سخت نیست!
هركى میخنده، بدون درد و غم نیست!
ظاهر دلیلى بر باطن نیست...
فهمیدم كسى موظف به اروم كردنت نیست...
فهمیدم جنگ كردن با خیلیا اشتباهه محضه...
فهمیدم خیلى موقع ها خواسته هات ، حتى باگریه و التماس، انجام شدنى نیست ...
فهمیدم گاهى اوقات توو اوج شلوغى تنهاترینى!
گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق میشه...
گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین ادم....

[ سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 12:40 ] [ نفس ]

[ ]

ادمها ....

آدمها می آیند ... گاهی در زندگیت می مانند و گاهی در خاطرت...
آنهایی که در زندگیت می مانند همسفر میشوند...
آنهایی که در خاطرت می مانند، تجربه ای برای سفر می شوند..
گاهی تلخ ، گاهی شیرین...
گاهی با یادشان لبخند میزنی...
گاهی یادشان لبخند از لبانت بر میدارد....
اما تو لبخند بزن حتی به تلخ ترین خاطره هایت...
آدمها می آیند این امدن باید رخ دهد تا تو بدانی"آمدن"را همه بلدنند...
این"ماندن"است که "هنر" میخواهد...

[ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ ] [ 23:50 ] [ نفس ]

[ ]

پاییز

دوباره شروع می شود
باران های تند
چتر های باز
دلشوره های خیس خورده پشت چراغ های قرمز
فال های نم کشیده
انار های سرخ
نارنگی های سبز
دوباره شروع می شود
روزهای نصفه نیمه
شب های بی پایان
عطر قهوه های تلخ کنج کافه ها
نیمکت های خط خطی
ایستگاه های شلوغ
ترافیک های صبور
شروع دوباره ی
زندگی...پر از بوی برگ ،بوی خاک،بوی عشق
حیف!
از تابستانی که می رود
جان!
به پاییزی که می آید...
پاییزتون مبارک. ..

[ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ ] [ 10:36 ] [ نفس ]

[ ]